Open Journal Systems


La Universitat de València a través d'aquest portal posa a la disposició de la comunitat universitària una plataforma per a la gestió editorial de revistes científiques electròniques. OJS facilita als editors la gestió dels processos implicats en la producció d'una revista, des de la recepció de propostes d'articles pels investigadors fins a la publicació electrònica en Internet.

Si pertanys a la Universitat de València, eres editor d'alguna revista científica i vols incloure-la en aquest portal pots sol·licitar-ho en la següent adreça: ojs@uv.es


@tic. revista d’innovació educativa (@tic) és una publicació electrònica (ISSN: 1989- 3477; dipòsit legal: V5051-2008) que publica el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la Universitat de València (UV), al Centre de Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner (campus de l’avinguda dels Tarongers, València).
Està disponible en accés obert per a ser coherent amb el compromís adquirit per la Universitat de València quan signà la Declaració de Berlín (ACG194/2008), d’obrir l’accés tant al coneixement atresorat al llarg dels segles com al que segueix produint aquesta institució, de permetre que revertisca directament en el nostre entorn nacional i internacional i de contribuir d’aquesta forma a la transferència de sabers i a la discussió i a la reflexió acadèmica i científica.


Anejos de @tic és una publicació electrònica de la Universitat de València, disponible en accés obert, i publicada amb llicències Creative Commons. Concebuda com un complement i prolongació d'@tic: revista d’innovació educativa, publica monografies amb format de llibre, dedicades a distints aspectes de l'innovació educativa des d'una perspectiva multidisciplinar.


Ars Longa és una revista d'Història de l'Art, de periodicitat anual, que es publica des de l'any 1990 pel Departament d'Història de l'Art de la Universitat de València. La nostra revista publica treballs inèdits de recerca sobre les diferents especialitats relatives a la Història de l'Art, de l'Arquitectura, i d'altres aproximacions interdisciplinàries i auxiliars que enriqueixen els seus estudis.


ARXIU es una revista acadèmica dedicada al diseny que acull principalment articles d'investigació inédits i revisats per pars. De periodicitat anual, consta d'una secció avaluable (Estudis) i altra no avaluable (Documents i Resenyes). Publicada en accés obert per l'Arxiu Valencià del Disseny a través de la Universitat de València.


ArXius de Ciències Socials és una revista científica editada per la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València. Té com a finalitat principal la publicació de resultats originals d'investigació en el camp de les Ciències Socials des d’una perspectiva crítica.


Caplletra és una revista internacional de filologia, destinada a la publicació de treballs d'investigació originals sobre aspectes relacionats amb la llengua i la literatura, amb una atenció especial a la filologia catalana. Va adreçada a tots els investigadors i investigadores en aquestes matèries. Des que va ser publicada per primera vegada el 1986, la revista apareix dues vegades l’any, a la primavera i a la tardor.


Celestinesca està dirigida a tots els interessats en la temàtica específica celestinesca. Per a això selecciona articles relacionats amb el text de Celestina (o obres afins), la seva interpretació, context històric, imitacions, continuacions, traduccions, adaptacions teatrals, etc...


CIRIEC-Espanya, revista d'economia pública, social i cooperativa és una revista científica quadrimestral d'economia plural, iberoamericana i en projecció interdisciplinària, el camp de la qual d'estudi és el format per les empreses i entitats que tenen com a finalitat el servei de l'interès general o social, més concretament l'economia social -integrada, principalment, per les cooperatives, societats laborals, mutualitats, fundacions i associacions- i l'economia pública, prioritzant per a aquesta última, les polítiques sociolaborals, de cohesió social i de desenvolupament territorial. Els articles estan redactats en llengua espanyola o en llengua anglesa.


CIRIEC-España, revista jurídica de economía social y cooperativa és una revista jurídica de periodicitat semestral, el camp d'estudi de la qual és l'Economia Social i les empreses i entitats que la conformen.

Aquest espai pretén ser la plataforma on es publiquin els informes realitzats pels i les estudiants de la Clínica Jurídica per la Justícia Social de la Universitat de València, amb l'objectiu de fer-los públics i que qualsevol persona interessada pugui consultar-los.


La revista Con-Ciencia Social, lligada a la Federació Icària (Fedicaria), assumix un ampli espectre temàtic de continguts relacionats amb la crítica social i històrica del pensament, la cultura i l'educació. Els articles i treballs que es publiquen en Con-Ciencia Social han de ser originals i inèdits en castellà i poden ser resultat d'investigacions, anàlisis d'experiències o revisions d'estats de la qüestió. La revista es dirigix, especialment, al professorat de diferents nivells educatius, investigadors, estudiants universitaris, treballadors i treballadores d'àmbits culturals que puguen ser interpel·lats per les perspectives i continguts de la revista i a la comunitat social en general interessada per les temàtiques ací abordades.

Creativity and Educational Innovation Review (CEIR) és una revista científica, editada pel Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives de la Universitat de València. La revista CEIR té la voluntat de divulgar la recerca i la reflexió científica en el camp de la creativitat i les innovacions educatives entre les persones interessades d'Espanya, Europa i Llatinoamèrica.


Cuadernos Constitucionales pretén ser un “renaixement” de la qual es va fundar per Diego Sevilla Andrés en 1972 amb el nom de Fadrique Furió Ceriol. La seua continuïtat s'ha vist interrompuda per circumstàncies ben diverses en dues ocasions, encara que en el segon intent es va mantindre viva mes de dues dècades.


Cuadernos de Geografía de la Universitat de València és una revista acadèmica dirigida a professionals de la Geografia i altres disciplines afins. El seu principal objectiu és la publicació d'articles originals i inèdits de recerca referida al territori valencià o a un àmbit espacial superior. També inclou les aportacions d'índole teòrica i metodològica sobre l'especialitat geogràfica.


Cuadernos Kantianos és una publicació de la Societat d'Estudis Kantians en Llengua Espanyola (SEKLE). El seu propòsit és publicar monografies i compilacions sobre la filosofia de Kant i sobre temes relacionats amb ella, amb criteris d'excel·lència editorial.


Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho (CEFD), és una revista digital de publicació semestral que difón treballs sobre Filosofia del Dret i Filosofia Política. Depenent de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política i editada des de l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València , CEFD es troba indexada en les següents plataformes d'avaluació, identificació i/o impacte de revistes científiques: Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, Dialnet, DICE, MIAR, RESH, ERIH PLUS, Philosopher's Index i Carhus Plus+. Així mateix, es troba indexada en els següents motors de cerca: DOAJ, CSIC-CCHS.


Diablotexto Digital és una revista de crítica literària de periodicitat anual. El seu principal objecte d'estudi ho constitueix la literatura hispànica. Primordialment proposa un acostament al camp literari des de diversos fronts d'anàlisis, com la teoria, la crítica i la pràctica literàries, la sociologia i la història cultural.


La revista Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales va nàixer el 1989 amb una clara finalitat: esdevenir una plataforma per difondre i intercanviar experiències, investigacions i innovacions relacionades amb la didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. Es tracta d'una de les primeres publicacions periòdiques espanyoles dedicades a aquest camp i ha arribat a estar present en gairebé totes les universitats espanyoles i en un gran nombre d'universitats i centres d'investigació europeus i iberoamericans.


EARI Educación Artística Revista de Investigación és una publicació anual especialitzada que compta amb revisió per parells. EARI fomenta la comunicació entre persones i grups d'investigació que treballen preferentement en educació de les arts visuals, impulsant la reflexió educativa des del terreny de les imatges, les tecnologies, el patrimoni  i la creació artística.


EU-topías. Revista de interculturalidad, comunicación y estudios europeos fundada en 2011, apareix dues vegades a l'any publicada pel Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació de la Universitat de València i The Global Studies Institute de l’Université de Genève.


Estudis Filològics i de traducció (efit) és una publicació científica, amb caràcter anual, de la Facultat de Filologia Traducció i Comunicació de la Universitat de València, dirigida a investigadors novells en l'àmbit de la filologia i de la traducció.


Revista electrònica i d’accés obert dedicada, des de 2006, a difondre treballs de literatura comparada. És una publicació monogràfica i anual que, amb cada número nou, engega el següent amb una invitació a tots els col·laboradors que vulguen unir-se a aquest camí extraviat.


Foro de profesores de E/LE La revista Foro de profesores de E/LE és una revista electrònica de caràcter acadèmic interuniversitari, que es publica anualment, des de l'any 2005, per part del Foro de Profesores de E/LE de la Universitat de València. Va nàixer amb la idea de donar cabuda a experiències pràctiques originals relacionades amb la docència de l'espanyol com a llengua estrangera.


HYBRIDA. Scientific journal on cultural hybridizations and migrant identities HYBRIDA. Revista científica sobre hibridacions culturals i identitats migrants (ISSN 2660-6259) és una revista semestral d'accés obert amb un comité científic internacional i un comité d'avaluació per parells que publica investigacions originals en el camp dels estudis culturals. S'interessa especialment per la producció francòfona o comparada. Acceptem articles en tots els camps de les ciències humanes enfocades a l'anàlisi de les produccions culturals privilegiant el francés com a llengua d'expressió.


iETEM: Investigación en Entornos Tecnológicos en Educación Matemática és una revista electrònica d'accés obert que pretén crear un espai en el qual compartir resultats de recerca i innovació sobre l'ús d'entorns tecnològics en processos d'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques.


Revista de la Sociedad Española de Emblemática, editada per Publicacions de la Universitat de València, amb periodicitat anual. Presenta un espai editorial d'àmbit internacional com a exponent de l'estudi de l'Emblemàtica i de la Cultura visual. Atén, especialment, a aquelles manifestacions de l'Edat Moderna fundades en la retòrica verbo-visual, les quals constitueixen una font per a la Història de la Cultura. Aquesta revista és editada en un doble mitjà: digital i imprés.


Revista internacional dedicada a la difusió de treballs de recerca sobre política econòmica des d'una perspectiva interdisciplinària.


Itamar. Revista de investigación musical: territorios para el arte ITAMAR, publicació de la Universitat de València, orientada a la divulgació de treballs sobre recerca musical i les seues relacions amb altres àmbits.


Journal of Ozone Therapy (JO3T) is a peer-reviewed open-access scientific journal documenting the current state of basic biology, diagnosis and treatment of Ozone Therapy.


Journal of Literary Education is a refereed, peer reviewed, electronic journal for those interested in the study and development of Literary Education. Its readership comprises practitioners, teacher educators, librarians, researchers and both undergraduate and graduate students. Journal of Literary Education offers educators a forum for debate about this discipline from a broad perspective. General issues and special issues are published.


Just. Journal of Language Rights & Minorities, Revista de Drets Linguístics i Minories és una revista científica editada per la Càtedra de Drets Lingüístics de la Universitat de València i la Generalitat Valenciana. Just. Journal of Language Rights & Minorities, Revista de Drets Linguístics i Minories es publica dues vegades l’any, una per la diada Sant Jordi (23 d'abril) i l'altra per la diada de Sant Donís (9 d'octubre). L'objecte de la revista és fomentar l'estudi dels drets de les minories lingüístiques i ètniques des de perspectives diverses que en permeten destacar la complexitat alhora que la necessitat d'incorporar la perspectiva dels drets lingüístics als debats polítics, acadèmics i públics sobre tot tipus de planificació i diagnòstic socials.


Kamchatka. Revista de análisis cultural és una publicació semestral que aborda, des d'una perspectiva transdisciplinar, la relació entre cultura i societat en els mons hispànics contemporanis.


Laocoonte. Revista de Estética y Teoría de las Artes és una revista científica, editada per la Sociedad Española de Estética y Teoría de las Artes (SEyTA). La SEyTA es va constituir el 29 de novembre de 2013, arran d'una reunió celebrada en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, amb el recolzament de mig centenar de professors de l'Àrea d'Estètica i Teoria de les Arts procedents de tot l'Estat Espanyol. La SEYTA té com a finalitat el foment de l'activitat productora, investigadora i difusora en estètica i teoria de l'art. Laocoonte té la voluntat de divulgar l'investigació i la reflexió científica en el camp de l'Estètica i la Teoria de les Arts entre les persones interessades d'Espanya, Portugal i Amèrica llatina.


Revista Electrònica de LEEME. Revista Electrònica de la Llista Europea de Música a l'Educació és una revista semestral, arbitrada i d'accés obert sobre investigació i aplicacions en Educació Musical. S'accepten articles d'investigació i d'aplicació didàctica que posin en relació la música i l'educació. La revista s'adreça a professionals i estudiants d'educació musical amb l'objectiu de millorar la qualitat i l'organització de l'educació musical a les institucions d'ensenyament. No existeixen taxes per autors ni per a lectors. Es publica mitjançant una llicència Creative Commons 4. La revista està indexada a: SCOPUS, EMERGING SOURCES CITATION INDEX, DIALNET, DOAJ, EBSCO-PREMIER, ERIH +, IN-RECS, IRESIE, GALE-Cengage, LATINDEX, entre d'altres agregadors de contingut i indexadors.


Magnificat Cultura i Literatura Medievals (ISSN 2386-8295) és un anuari internacional, amb revisió per parells, sobre cultura i literatura medievals en sentit ampli, així com sobre humanitats digitals útils al medievalista.


Memorabilia: Boletín de Literatura Sapiencial té com a objetiu fonamental oferir un complet ventall d'informació per a l'estudi, investigació i coneixement de la Literatura Sapiencial i les seues relacions amb altres àmbits de la producció literaria i cultural de l'Edat Mitjana.


Mètode Science Studies Journal (ISSN 2174-3487 - eISSN 2174-9221) és una revista revisada per persones expertes, que publica investigacions originals, comentaris i anàlisis sobre la investigació actual i sobre la comunicació de la ciència. La versió on-line de la revista actualitza els seus articles trimestralment. Els articles publicats en la versió on-line apareixen en l'Anuari imprés de la revista. Acceptem articles relatius a tots els camps de la ciència.


La revista electrònica Normas és una publicació científica d'accés obert i gratuït, amb periodicitat anual, que pretén transmetre investigacions originals al voltant de la llengua espanyola, tenint en compte aspectes candents relacionats amb les normes i usos de l'espanyol.


Quaderns d'Educació Continua


Quaderns de Filologia: Estudis Lingüístics és una publicació científica, amb periodicitat anual, de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València.


Quaderns de Filologia: Estudis Literaris és una publicació científica, amb periodicitat anual de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València.


Quaderns de filosofia (ISSN 2341-1414, eISSN 2341-3042) és una revista acadèmica dirigida als professionals de la filosofia, que publica articles originals de temàtica filosòfica de qualitat científica, amb una periodicitat semestral. És la revista de la Societat de Filosofia del País Valencià.


La Revista de Sociología de la Educación-RASE (ISSN: 2605-1923) es va iniciar en 2008 amb l'objectiu de divulgar la investigació i la reflexió científica en el camp de la Sociologia de l'Educació.


REALIA és una revista científica en línia internacional que publica recerques focalitzades en l’educació i l’aprenentatge des de propostes innovadores. Centrem la nostra atenció en l’educació superior i la formació contínua o permanent, encara que es consideren recerques provinents d’altres sectors educatius rellevants.

Fins al núm. 21 (Tardor 2018) Research in Education and Learning Innovation Archives (REALIA) (eISSN: 2659-9031) apareix com a @tic revista d’innovació educativa (ISSN: 1989-3477).


RELIEVE és la primera revista electrònica d'Espanya, té una orientació acadèmica amb un exigent procés de revisió per experts  i és totalment gratuïta. Aspira a ser un instrument de comunicació per a la comunitat educativa, en particular en temes d'investigació i d'avaluació educativa, entesses en un sentit ampli. Pretén aprofitar eficaçment les possibilitats de comunicació i interactivitat que ofereix Internet.


Tal i com recull l'artícle 2 dels estatuts de la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española, els objectius científics de la SEKLE consisteixen en "fomentar el estudio de la filosofía de Kant, de su época, de sus antecedentes y de su influjo posterior, así como de los temas relacionados con su pensamiento, su método filosófico y su posible desarrollo y apropiación actuales". Aquests objectius equivalen al plantejament programàtic de la Revista de Estudios Kantianos. Publicación internacional de la SEKLE. Donarà cabuda a resultats d'investigacions científiques d'elevada qualitat redactades en llengua castellana (per ser pròpia de la Societat a la que la REK serveix com òrgan científic), alemanya (per ser la llengua de Kant) o anglesa, i referides a qualsevol dels àmbits relatius a la filosofia kantiana, o en els que la presència d'aquesta hi tinga una relevància significativa.


La Revista Internacional de Sistemes és una revista transdisciplinar que tracta de donar cabuda a tots aquells autors que tinguen la Dinàmica de Sistemes com a metodologia en les seues recerques. Va ser Jay W. Forrester (1961) qui va desenvolupar la Dinàmica de Sistemes en el Massachussets Institute of Technology (MIT) com a metodologia transdisciplinar amb la qual construir models dinàmics de sistemes complexos i usar-los com a eina d'intervenció en els mateixos.


Rurali té vocació de ser interdisciplinària, en la qual es mostren no sols investigacions sinó també bones pràctiques i eines que puguen ser útils en la seua aplicació als contextos rurals.

SAITABI. Revista de la Facultad de Geografía e Historia és una revista que publica un volum biennal dedicat a la Geografia, Història, Història de l'Arte, Patrimoni cultural, Biblioteconomia i Documentació.

SAGVNTVM. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia és una revista que publica un volum anual dedicat, principalment, a la prehistòria i arqueologia de la Península Ibèrica i de l'àmbit mediterrani, així com al patrimoni arqueològic.


SAGVNTVM. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia-Extra és una revista que publica monografies i actes de congressos de temàtica arqueològica.


SCRIPTA és una revista electrònica acadèmica que edita treballs sobre història de la literatura i la cultura catalanes de l'època medieval i de l'edat moderna, principalment.


Spanish Journal of Palaeontology és una revista de caràcter internacional que publica articles originals sobre qualsevol aspecte relacionat amb la Paleontologia en general.


Studia Philologica ValentinaRevista internacional que compta amb sistema de peer review especialitzada en la publicació d'articles d'investigació en el camp de la Filologia Clàssica i altres disciplines afins.

TERRA. Revista de Desarrollo Local és una publicació de periodicitat bianual, iniciativa de la secció de l'Universitat de València de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, que recull la reflexió acadèmica i la pràctica política que està tenint lloc en aquest camp d'estudi i de treball. Donada la pròpia natura del desenvolupament local, entés en el seu sentit més ampli, TERRA té un caràcter pluridisciplinar en el que caben las dimensions ambiental, social, cultural, institucional, econòmica i política del desenvolupament, entés aquest com un procés que ha d'estar arrelat territorialment. Així, són benvingudes contribucions des de l'arquitectura, l'urbanisme, l'ordenació del territori, la sociologia, el treball social, l'economia, la geografia, el dret, la ciència regional, l'estudi del patrimoni, la ciència política o les cièncias ambientals.


Tirant (Boletín informativo y bibliográfico de literatura de caballerías) és una revista d'investigació i comunicació científiques, que es proposa el manteniment d'un diàleg rigorós i fructífer al voltant de la novel·la de cavalleries valenciana i de la tradició prosística d'història i ficció catalana, hispànica, romànica i universal.


VIVESIANA és una revista científica, que té com a objectiu la divulgació d'estudis sobre la figura de Joan Lluís Vives i l'Humanisme. Està editada per l'Associació d'Amics de Lluís Vives, constituïda per professorat de la Universitat de València.


La revista Zibaldone. Estudios Italianos és una publicació semestral de la Asociación Cultural Zibaldone l'objectiu de la qual és la difusió d'estudis de caràcter acadèmico que tinguen com a eix la literatura, l'art i la filosofia italianes, així com les connexions entre la cultura italiana, l'espanyola i la hispanoamericana.
Avís legal | Accessibilitat | Política privacitat | Cookies | Transparència | Bústia UV
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostra política cookies D'acord